Soczewki przeznaczone dla astygmatyk�w

Wady wzroku są problemem coraz częściej dotykającym młode osoby. W ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba pacjentów korzystających z poradni okulistycznych. Ta sytuacja dotyczy nie tylko Polski, lecz ma dużo szerszy charakter, będąc powszechnym problemem rozwiniętych społeczeństw. W dzisiejszych czasach do gabinetu okulistycznego przychodzą wszyscy, bez względu na płeć czy wiek. Najpopularniejszymi dolegliwościami pacjentów korzystających z poradni okulistycznych są wady wzroku.

Rodzaje wad wzroku
Wyróżnić można cztery zasadnicze i najczęściej występujące wady wzroku. Są to:
•    krótkowzroczność,
•    dalekowzroczność (nadwzroczność),
•    starczowzroczność (prezbiopia)
•    oraz astygmatyzm.
W oku miarowym promienie świetlne w sposób równoległy skupiane są na siatkówce bez dodatkowych wydatków energetycznych na napięcie mięśni. Pozwala to na ostre widzenie zarówno obiektów położonych daleko, jak i blisko. W krótkowzroczności promienie skupiane są przed siatkówką, co uniemożliwia ostre widzenie odległych przedmiotów. Oko dalekowidza zachowuje się odwrotnie: promienie skupiane są za siatkówką, co uniemożliwia ostre widzenie bliskich przedmiotów. Bardzo podobne objawy pojawiają się przy starczowzroczności, jednak w odróżnieniu od nadwzroczności, oko w tym przypadku traci zdolność akomodacji (a co za tym idzie, widzenia z bliska) w wyniku procesów starzenia się. Osobnym zagadnieniem jest astygmatyzm.

Astygmatyzm
Jest on wynikiem niejednorodnej krzywizny rogówki – rogówka jest asymetryczna. Rogówka, która nie jest obarczona astygmatyzmem, ma kształt sferyczny, czyli przypomina wycinek kuli. Natomiast rogówka astygmatyczna o powierzchni torycznej ma kształt przeciętego wzdłuż jajka lub połowy piłki do rugby.
Gdy krzywizna rogówki w jednym z południków różni się od krzywizny w innych południkach, światło padające na ten południk jest skupiane w innym ognisku, więc ta część obrazu padająca na siatkówkę jest przymglona. Warto zaznaczyć, iż w przypadku gdy różnica załamywania światła spowodowana tą różnicą nie przekracza 0,5 dioptrii to wada ta pozostaje w granicach fizjologicznych. Astygmatyzm może być skorygowany szkłami korekcyjnymi cylindrycznymi umiejscowionymi w taki sposób, aby wyrównać moc łamiącą wszystkich południków.

Soczewki kontaktowe dla astygmatyków
Po raz pierwszy soczewki sferyczno-cylindryczne wykorzystał do korekcji astygmatyzmu w 1825 roku astronom Sir George B. Airy. Na szeroką skalę ta metoda leczenia zaczęła być stosowana dopiero w roku 1862. Astygmatyzm może również występować w połączeniu z dalekowzrocznością oraz krótkowzrocznością. Wówczas ustalenie metody korekcji jest trudniejsze.
Astygmatyzm można korygować zarówno przy wykorzystaniu okularów korekcyjnych, jak również soczewek kontaktowych. Szkła kontaktowe do tego celu wykorzystują tzw. soczewki toryczne, mające ściśle określony kształt. Soczewki standardowe charakteryzują się powierzchnią sferyczną (kształt przeciętej piłki plażowej lub piłki pingpongowej). Soczewki toryczne natomiast mają kształt torusa (kształt przeciętego wzdłuż obwarzanka). Taki kształt soczewki w pełni rekompensuje braki związane z nieprawidłową krzywizną rogówki bądź soczewki oka. W tym sensie wyróżnić można astygmatyzm rogówkowy oraz soczewkowy.
Podobnie jak w przypadku soczewek standardowych, soczewki toryczne również występują w wielu wariantach, tj. soczewki jednodniowe oraz soczewki długoterminowe. Oprócz swojego kształtu nie różnią się zasadniczo od soczewek konwencjonalnych, jednak ich dobór powinien być oparty o profesjonalną opinię lekarza.

Zalety poznasz tutaj: https://www.acuvue.pl/soczewki-kontaktowe/moist-astygmatyzm/zalety

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa